Letní taška k vodě – návod

Červenec je podle gregoriánského kalendáře sedmý měsíc v roce. Má 31 dní. Název červenec je původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. Začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červnu, už zralé. Červenec také může být slangový název pro načervenalou rudu „wurtzit“.

V římském kalendáři měl měsíc název Quintilis od latinského quintus (tj. pátý), neboť do roku 153 př. n. l. byl červenec pátým měsícem v roce. V roce 44 př. n. l. byl zavražděn římský císař Julius Caesar, tvůrce „juliánského kalendáře“. Jeho nástupce Marcus Antonius na jeho počest změnil název měsíce na Julius. Červenec vybral, protože Julius Caesar se 13. července roku 100 př. n. l. narodil. Z latiny pak název převzaly další evropské jazyky a používají ho dodnes

Společně jsme si ušili „Látkový obal na kapesníčky“„Batůžek pro odvážné cestovatele“. Naše šité projekty doplním v srpnu o návod na jednoduchou tašku. Můžeme si ji ušít oboustrannou, kdy jedna strana bude vzorovaná a druhá bude třeba jednobarevná. Když si ji ušijeme například z nepromokavé kočárkoviny, bude skvělým ochráncem věcí pro malé plavce až děti budou jezdit se školkou nebo školou na plavání. Určitě vydrží déle než klasická igelitka.

Materiál:

 • taška – šířka 38 cm a výška 40 cm
 • podšívka – šířka 38 cm a výška 40 cm
 • uši – šířka 12 cm a délka 70 cm
 • 100% bavlněné plátno šíře 140cm
 • jednostranně lepivý vlizelin
 • tužka
 • bílá křída
 • nůžky
 • špendlíky a jehla
 • nit v barvě látek
 • stehovka
 • centimetr
 • zavírací špendlík

!!! U jednoduché varianty tašku šijeme vnější část pouze ze dvou obdélníků, tejně jako obdélníky z podšívky. U složitější varianty je vnější část taška ušitá z více pruhů a je doplněná o ozdobnou výšivku entlovacím stehem na přední části !!!

Stříháme bez přídavků. Pokud je přídavek potřeba, narýsujeme 1cm. V nákresu je mám označené oranžovou barvou.

Stříháme – A. jednoduchá varianta

 • 2x obdélník 38 x 40 cm (šedá látka – vnitřní látka = podšívka))
 • 2x obdélník 38 x 40 cm (vzorovaná látka – vrchní strana)
 • 2x pruh 12 x 70 cm (šedá látka – uši)
 • 2x pruh 12 x 70 cm (vlizelin – výztuha uší)

Stříháme – B. složitější varianta:

 • 2x obdélník 38 x 40 cm (šedá látka – vnitřní látka = podšívka)
 • 1x obdélník 38 x 40 cm (šedá látka – vnější zadní díl)
 • 1x pruh 38 x 10 + 1 cm přídavek na dolní části (červená látka)
 • 1x pruh 38 x 10 + 2 cm přídavek na horní a dolní části (vzorovaná látka)
 • 1x pruh 38 x 10 + 2 cm přídavek na horní a dolní části (modrá látka)
 • 1x pruh 38 x 10 + 1 cm přídavek na horní části (šedá látka)
 • 2x pruh 12 x 70 cm (šedá látka – uši)
 • 2x pruh 12 x 70 cm (vlizelin – výztuha uší)

Postup – A. Jednodušší varianta šití:

 • Z šedivé látky si ustřihneme 2x obdélník 38 x 40cm na podšívku tašky obrázek 6.

 • Obdélníky položíme na sebe lícem dovnitř.

 • V dolním rohu narýsujeme čtvereček 3 x 3cm a vystřihneme. Stejným způsobem upravíme i roh látky na druhé straně obrázek 1. až 3. Vznikl nám základ na dno taška.

 • Prostor mezi ustřiženými rohy si přehneme na polovinu a označíme střed. Od středu si na každou stranu naměříme 6,5 cm a uděláme značku. Tento prostor 13 cm nám bude sloužit pro otočení tašky obrázek 4.

 • Díly na podšívku si našpendlíme.

 • Sešijeme boční švy na patku od okraje látky obrázek 7.

 • Nyní budeme šít dolní stranu tašky. Nejprve sešijeme 9,5 cm, necháme volných 13 cm a potom došijeme do konce, což je 9,5 cm . Šijeme na patku od okraje látky obrázek 7. a 8.

 • Ze vzorované látky si ustřihneme 2x obdélník 38 x 40 cm na přední a zadní díl tašky (postupujeme stejně jako u dílů na podšívku) obrázek 6.

 • Obdélníky položíme na sebe lícem dovnitř.

 • V dolním rohu narýsujeme čtvereček 3 x 3cm a vystřihneme. Stejným způsobem upravíme i roh látky na druhé straně obrázek 1. až 3. Vznikl nám základ na dno taška.

 • Díly na vnější tašku si našpendlíme.

 • Sešijeme boční švy na patku od okraje látky obrázek 7. a 8.

 • Dolní okraj tašky sešijeme celý na patku od okraje látky na rozdíl od podšívky.

 • Nyní máme ušitou část tašky ze vzorované látky = vnější část a podšívkovou část tašky ze šedivé látky.

 • Od obrázku 18. až po 46. platí postup i pro jednoduchou variantu šití tašky.

Postup – B. Složitější varianta šití:

 • Z šedivé látky si ustřihneme 2x obdélník 38 x 40cm na podšívku tašky obrázek 6.

 • Obdélníky položíme na sebe lícem dovnitř.

 • V dolním rohu narýsujeme čtvereček 3 x 3cm a vystřihneme. Stejným způsobem upravíme i roh látky na druhé straně obrázek 1. až 3. Vznikl nám základ na dno taška.

 • Prostor mezi ustřiženými rohy si přehneme na polovinu a označíme střed. Od středu si na každou stranu naměříme 6,5 cm a uděláme značku. Tento prostor 13 cm nám bude sloužit pro otočení tašky obrázek 4.

 • Díly na podšívku si našpendlíme.

 • Sešijeme boční švy na patku od okraje látky obrázek 7.

 • Nyní budeme šít dolní stranu tašky. Nejprve sešijeme 9,5 cm, necháme volných 13 cm a potom došijeme do konce, což je 9,5 cm . Šijeme na patku od okraje látky obrázek 7. a 8.

 • Na horní a dolní konce nastříhaných pruhů na vnější tašku si narýsujeme čáru 1cm od kraje látky podle nákresu (přídavek 1 cm je vyznačen oranžovou barvou).

 • Nejprve na sebe lícem dovnitř položíme červený pruhpřídavkem 1 cm na dolním okraji a vzorovaný pruh s přídavkem 1 cm horním okraji. Našpendlíme a prošijeme 1 cm od okraje látky. Budeme šít v místě, kde jsme si narýsovali čáru pro šev. Postupně k tomu to vzniklému dílu přišijeme i další nastříhané pruhy (modrý a potom ještě šedý). Orientovat se můžeme podle nákresu.

 • Když je celý díl sešitý, tak na dolní roh narýsujeme čtvereček 3 x 3cm a vystřihneme. Stejným způsobem upravíme i roh látky na druhé straně obrázek 1. až 3. Vznikl nám základ na dno taška.

 • Nyní máme sešitý přední díl tašky obrázek 9.

 • Jednotlivé švy na předním díle rozžehlíme. Kdo chce může tyto švy na lícové straně ozdobně prošít. Já jsem použila drobný entlovací steh obrázek 10. až 12.

 • Položíme na sebe přední a zadní díl tašky lícem dovnitř a sešpendlíme obrázek 13. a 14.

 • Na patku od kraje prošijeme boční strany obrázek 15.

 • Dolní okraj tašky sešijeme celý na patku od okraje látky obrázek 15. na rozdíl od podšívky, kde jsme nechávali 13 cm nešitý otvor pro otočení tašky.

 • Nyní máme ušité díly podšívky z šedé látky a vnější tašky z pruhů a šedého zadního dílu obrázek 16.

 • Boční a dolní šev rozžehlíme obrázek 17.

!!! NYNÍ JE POSTUP ŠITÍ PRO OBĚ VARIANTY STEJNÝ AŽ DO KONCE ŠITÍ !!!

 • Otvor na otočení (nesešitá část v dolním švu u podšívkového dílu tašky) si kolem dokola nastehujeme, aby se nám nezdeformoval až budeme tašku otáček obrázek 18.

 • Vezmeme do ruky tašku z podšívky. Na rohu v dolní části tašky složíme na sebe středový šev předního a zadního dílu obrázek 19 . a 20.

 • Našpendlíme si. Něčím ostrým si zarýhneme šikmé hrany obrázek 21.

 • Potřebujeme vytvořit hloubku u tašky. Položíme pravítko na středový šev. Když máme hranu na jedné straně na 0, uprostřed jsou 3 cm a na druhé hraně 6 cm uděláme od jedné hrany ke druhé čáru obrázek 22. a 23. To jsou ty naše 3cm odstřižené na začátku stříhání. Kdo chce může si nastehovat, aby nám středové švy ležely hezky na sobě.

 • Tak to si nachystáme druhý roh a i oba rohy na tašce z vnější látky obrázek 24.

 • Prošijeme předtím stehem po nakreslené lince obrázek 25.

 • Vyndáme špendlíky, případně vytáhneme stehovku a díly otočíme na líc. Zkontrolujeme, jak se nám povedlo rohy odšít obrázek 26. a 27.

 • Nastříháme si 2 ucha z šedé látky 12 x 70cm. Z vlizelinu si nastříháme rovněž dva pruhy 12 x 70cm. Obrázek 28.

 • Pruhy šedé látky se zažehleným vlizelinem na ucha složíme na polovinu rubem dovnitř a sežehlíme. Potom obě delší strany složíme a sežehlíme ke středu. Následně opět pečlivě sežehlíme na polovinu a prošijeme cca 1 až 2 mm od okraje ohybu na obou stranách obrázek 29. až 31.

 • Vnější tašku máme otočenou lícen nahoru. Nyní si rozměříme na přední straně tašky, kam umístíme ucho obrázek 32. a 33. Tašku si přeložíme na polovinu a uděláme značku. Od této značky na každou stranu naměříme 6 cm a uděláme další značky. Vznikne nám prostor 12cm. Ke značce 6 cm přiložíme jeden konec ucha a zbytek šíře ucha bude směrovat k okraji tašky. Stejně postupujeme i na druhé straně. Oba konce ucha si pečlivě nastehujeme. Mezi uchy máme stále volných 12 cm. Druhé uchu si naměříme stejným způsobem na zadním dílu tašky. Když oba díly na sebe hezky urovnáme, ucha by měla ležet na sobě. Pro lepší přehlednost můžete kouknout ještě na nákres.

 • Tašku z podšívky otočíme rubem nahoru (lícová strana bude uvnitř) a nasuneme ji na vnější tašku obrázek 34. Vznikne nám takový sandwich, kdy ucha budou uprostřed mezi vnější a podšívkovou taškou.

 • Srovnáme k sobě horní okraje obou tašek. Nejdříve si našpendlíme k sobě boční švy obrázek 35.

 • Pokračujeme se špendlením po celém horním obvodu. Pro snadnější šití, doporučuji si odvod nastehovat, aby nám jednotlivé vrstvy neutíkaly od sebe obrázek 36.

 • Sešijeme předním stehem na patku od okraje látky obrázek 37.

 • Vyndáme špendlíky. Případně vytáhneme stehovku. Volným otvorem (13cm) ve spodní části tašky z podšívky vytáhneme celou tašku ven obrázek 38.

 • Vytvořili jsme tunel, kde jsme spojily vnější tašku, ucha a podšívku. Nyní je taška otočená na líc obrázek 39.

 • Volný otvor na konci tašky z šedé podšívky (těch našich 13cm) sešpendlíme a v kraji prošijeme předním stehem obrázek 40.

 • Vyndáme špendlíky a vytáhneme stehovku. Zašitý otvor pro otáčení tašky obrázek 41.

 • Tašku z šedé podšívky vsuneme vnější tašky obrázek 42.

 • Sežehlíme podšívku směrem dovnitř tašky obrázek 43. Stejným způsobem sežehlíme i vnější látku s pruhy.

 • Nastehujeme kolem dokola, aby se nám nehýbala podšívka a vnější látka obrázek 44.

 • Proštepujeme (prošijeme) předním stehem cca 1 až 2 mm od okraje látky kolem dokola obrázek 45.

 • Po proštepování nezapomeneme stehovku vypárat obrázek 46.

 • Máme ušitou tašku.

Poznámka:

Veškerý potřebný materiál nakoupíme v běžné galanterii nebo v e-shopu, který prodává látky.

Přeji hezké tvoření

 

"Mojí vášní je šítí a handmade tvoření, jestli hledáte místo, kde můžete nechat starosti všedního dne zmizet jako mávnutím motýlích křídel, vítejte u mě na blogu." Můj příběh si přečtete zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.